fag- og brugsbog af psykolog Conni Gregersen, illustreret af Niels Motzfeldt

 

Dette er en idstrømsbog i den forstand, at den ikke sejler på tidens hovedstrøm af positivistisk evidensbaseret vidensopsamling. Den bæres af og bevæger sig på en strøm af erfarings- og udvekslingsbaseret viden fra stærke og sårbare sammenhænge, nemlig socialpædagogisk og psykoterapeutisk behandling af sårbare børn og deres familier. Bogen handler ikke om tal, heller ikke om at sætte tal på bløde værdier. Den beskriver og forklarer nogle sammenhænge, som de ser ud fra det på samme tid stærke, sårbare og sårede perspektiv, man kan få fra børnenes, familiernes og behandlernes fælles verden.

 

bogen

Koblingen mellem konkrete faglige erfaringer og specifikke psykologiske teorier gør Livsmod til en gedigen fag- og lærebog til de mange faggrupper, der beskæftiger sig med behandlingsarbejde af omsorgssvigt i bred forstand. Primært i Grønland, men mange af bogens problemstillinger er universelle.
Bogens titel afspejler Conni Gregersens tænkning – hvor vigtigt det er at have fokus både på de alvorlige problemer og tragiske svigt, visse børn udsættes for, OG de muligheder og ressourcer der på trods også findes i det enkelte menneske.
Livsmod er skrevet i et uakademisk sprog, med eksempler og ideer til handleanvisninger, og kan således både bruges af faglærte og af ufaglærte i det pædagogiske arbejde – uagtet om det er i institutionen eller i hjemmet. Bogen er illustreret med stemningsfulde blyantstegninger af den grønlandske kunstner Niels Motzfeldt. Læs mere om forfatteren her.

forfatteren

I sit mangeårige virke med terapeutisk behandling af døgninstitutionsanbragte børn og unge i Grønland har psykolog Conni Gregersen gjort den iagttagelse, at grønlandske børn, på trods af traumatiserede livshistorier, ofte ikke er skadet i de dybere strukturer i personligheden.
Denne ”anderledeshed” har optaget og inspireret hende gennem årene, og da hendes virke også – og ikke mindst – har omfattet undervisning og supervision af medarbejderne på institutionerne, giver det rigtig god mening at samle erfaringer, teorier, refleksioner og konkrete handleanvisninger i bogen Livsmod.

anmeldelser

På imponerende vis favner Livsmod således en beskrivelse af kulturelle, historiske vilkår i Grønland forstået både i en almen referenceramme og sat i relation til anerkendte psykologiske teorier inden for eksistentialisme, udviklingsteori, omsorgssvigt og systemisk psykoterapi.
Psykolog Nyt

Livsmod er en væsentlig bog – ikke blot for professionelle og ikke uddannede medarbejdere i Grønland, der arbejder med sårbare og mishandlede børn og unge. Den rummer tilgange, holdninger og forståelser som mange i Danmark kan lære af.

Social Kritik