antologi redigeret af Wolfgang Kahlig og Nina Banrjee

 

bogen

Børns og unges livsvilkår i dagens Grønland er et ofte debatteret, men hidtil mangelfuldt belyst emne. Det gælder både i den grønlandske og den danske offentlighed, hvilket præger debatten i medier og politiske fora. Antologien er med til at danne et vidensgrundlag, man kan debattere ud fra.
I antologien giver 25 forfattere i 23 artikler deres beskrivelser og analyser af aktuelle, og vidt forskellige, aspekter af grønlandske børns og unges virkelighed – med enkelte historiske tilbagestrejf.

De 25 forfattere er enten forskere eller praktikere, men fælles for dem alle er, at de beskæftiger sig med børn og unge i Grønland i teori og praksis.