fagbog om sygepleje i Grønland af Ruth Lange

Udvikling og fremskridt sker, når en tanke bliver født, og de rigtige mennesker finder sammen og fører dem ud i livet. Sådan var det også med oprettelsen af sygeplejerskeuddannelsen. Ruth Lange fik en tanke om, at der skulle etableres en sygeplejerskeuddannelse i Grønland, og sammen med andre gode kræfter blev der arbejdet på, at det blev en realitet.

Karin Holler, fra bogens forord

bogen

Bogen skildrer sygeplejen og samfundets parallelle udvikling. Da Hjemmestyret overtog driften af sundhedsvæsenet, overgik også den faglige organisation til at blive en selvstændig grønlandsk fagforening. Denne bog ser tilbage på de personer og de begivenheder, som udgjorde initiativet til, at Peqqissaasut Kattuffiat blev stiftet. Perioden fra 1970 til 2004 var en omstillingstid for det grønlandske sundhedsvæsen, og resultatet for sygeplejerskerne blev egen faglig organisation, egen uddannelse, egen autorisation og en selvstændig lovgivning.
Ruth Lange var selv aktiv i disse processer, og, som organisationens første formand og som den første leder af det nye sundhedsuddannelsescenter, udgør bogen også en personlig og selvoplevet fortælling.

Bogens titel er taget fra en sang, som fik stor betydning, da sygeplejerskerne i Grønland ophørte med at være en amtskreds under Dansk Sygeplejeråd og dannede en selvstændig fagforening. Den er skrevet af Jørgen A. Christiansen.

 

forfatteren

Ruth Lange kom til Grønland som helt nyuddannet sygeplejerske i 1970, og hun har i mere end tre årtier været en central skikkelse i den rivende udvikling, der er sket inden for sygeplejen og sundhedsuddannelserne i landet. I 2003 modtog hun Florence Nightingale-medaljen for at have stået bag opbygningen af hjemmesygeplejen, at have været initiativtager til opbygningen af en professionel organisation for sygeplejersker, og endelig for at have medvirket ved opbygning af sygeplejerskeuddannelsen og øvrige sundhedsuddannelser i Grønland.