Naalungiarsunnik katsorsaaneq

Dolto siger: “Mennesket er et sprogligt væsen lige fra fødslen. Barnet er født med et sprogligt lystpotentiale, som vi kan støtte eller fornægte. Får lysten ikke næring gennem sproget indebærer det, at den i vakt tilstand, den altid aktive symbolske funktion, går i tomgang. Den savner kode og organiserer ikke noget sprog at kommunikere med (ibid.). Det kan være svært at tro, at et spædbarn er i stand til at forstå sproget, eftersom det endnu ikke kan producere specifikke lyde, som vi opfatter som ord, men hvis man er i situation med et spædbarn og forstår at tyde barnets mimik, så ser man, at barnet svarer på alt.”

bogen

Spædbarnsterapi er en behandlingsmetode rettet mod tidlige traumer. Et af de væsentligste budskaber i spædbarnsterapi er: ”Alt usagt binder energi.” Når det lille barn kommer i terapi, sætter terapeuten derfor ord på det, der har været svært. Det liv, som et spædbarn lever, bliver ofte ikke italesat. Den spædbarnsterapeutiske metode giver medarbejderen en overordnet ramme for, hvad det er vigtigt at tage hensyn til, når man skal tale med børn, unge eller voksne om svære ting, f.eks. traumer i deres første leveår. Det kan blive alvorligt, hvis barnet inden for sine første tre leveår, inden det selv har udviklet sprog, oplever noget voldsomt/livstruende/traumatisk. Får barnet ikke hjælp, fastlåses traumaet i kroppen og bliver ved med at binde energi, og denne energi har barnet behov for i sin normale udvikling. Barnet kan udvikle symptomer på længere sigt, som ingen umiddelbart tænker på kan have med en tidlig traumatisk oplevelse at gøre for eksempel ved livets begyndelse, en vanskelig fødsel, omsorgssvigt, overgreb, vold i familien, adskillelse fra moderen, sygdom, hospitalsindlæggelse m.m.

forfatterne

Forfatterne til bogen om spædbarnsterapi, cand. psyk. Inger Thormann og psykoterapeut Inger Poulsen, har begge arbejdet med både børn, unge og voksne, som bærer på traumer fra den ”førsproglige” periode af deres liv, ligesom de i Grønland har uddannet omkring 75 fagprofessionelle, som i deres daglige arbejde har kontakt med traumatiserede børn, unge og voksne, i den spædbarnsterapeutiske metode. De står også bag Dansk Institut for Spædbarnsterapi, læs mere om instituttets aktiviteter og uddannelsens indhold på www.spaedbarnsterapi.dk.

Bogen er nu blevet oversat til grønlandsk af Juana Petrussen, der har stor erfaring med oversættelser inden for det pædagogisk/psykologiske område. Der er i forhold til den danske udgave tilføjet to nye kapitler om spædbarnsterapi i Grønland af henholdsvis forfatterne og psykolog Conni Gregersen, der i mange år har praktiseret og superviseret metoden her i landet. Psykolog og spædbarnsterapeut Katsi Kleist Eriksen har været faglig konsulent på den grønlandske udgave.